JP27 Perinneyhdistys ry:n uudet säännöt, osastojen perustaminen rekisteröidyiksi yhdistyksiksi ja osastojen mallisäännöt.

Perinneyhdistyksen 26.8. ylimääräisen yleiskokouksen tekemien päätösten soveltamisohje saadaan osastoille syyskuun aikana ja sen jälkeen toimitetaan asiaa koskeva materiaali JP27 Pirkanmaan jäsenille.