KUTSU

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen

 TOIMINTASUUNNITELMA – JA VAALIKOKOUS

 

Hallitus päätti kokouksessaan 21.10.2020 pitää toimintasuunnitelma- ja vaalikokouksen sähköpostikokouksena lauantaina 7.11.2020.

 

Toimintasuunnitelma- ja vaalikokouksen aikataulu:

– Ilmoittautumiset sähköpostikokoukseen 5.11.mennessä

– kokousmateriaali toimitetaan lauantaina 7.11. klo 10.00 mennessä

– kokous alkaa lauantaina 7.11. klo 12.00. Tästä alkaa kommentointiaika

– kommentointi päättyy sunnuntaina 8.11. klo 23.59.

– kommenttien pohjalta viimeistelty pöytäkirjaluonnos lähetetään hyväksyttäväksi tiistaina 10.11. klo 14.00 mennessä

– korjaukset/ kommentit pöytäkirjaan keskiviikon 11.11. kuluessa

Ilmoittautumiset osallistumisesta sähköpostikokoukseen tulee lähettää sähköpostilla parole@jp27.fi
viimeistään torstaina 5.11.2020..

 

 

 

 

KALLELSE

Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf har sitt stadgeenliga

VERKSAMHETSPLANERINGS- OCH VALMÖTE

Vi förbereder i enlighet med rådande Corona situation och givna direktiv
Lördagen den 7.11.2020 i Försvarsförbundens hus, auditorium 1.vån., Tölötorggatan 2 B, 00260 Helsingfors.

Om mötet inte kan genomföras enligt ovanstående genomförs det som e-postmöte på samma sätt som Traditionsföreningens årsmöte.

Beslut om detta fattas senast 21.10.2020.

I så fall sänds kallelsen till mötet per e-post och mötet genomförs som e-postmöte 7.11.2020 enligt särskilt givna instruktioner.

thumbnail of KUTSU Parole