Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n määräämät asiat sekä jäsenten 23.1.2023 mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen 16.2.2023 mennessä Jääkärikansliaan.

Puhelin 050 377 8845
sähköposti: kanslia@jp27.fi

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry
Hallitus