Kokouksessa käsitellään vuosikokousasioiden lisäksi mm. kahteen vuosikokoukseen (syys- ja kevät) siirtymistä sekä Keski-Suomen jääkärihautakirjan julkaisemista ja sen muotoa.

Johtokunta