Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä osaston kantolipunnaulaustilaisuuden järjestelyt.

Tilajärjestelyiden vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sihteerille roy.mattson@mail.suomi.net

Tervetuloa
Osaston johtokunta