Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n Pirkanmaan osaston kevätkokous pidetään maanantaina 21.3.2022 klo 17.00 Tampereen Suomalaiselle Klubilla, os. Puutarhakatu 13. 

Kokouksen jälkeen klo 18.00 tietokirjailija Heikki Lehtonen esitelmöi tuoreesta kirjastaan ”Mannerheim-ristin jääkäriritarit”.

 

Vuosina 1915-1918 Suomesta lähti Saksaan jääkärikoulutukseen vajaa kaksituhatta nuorta miestä.

Vapaussodan jatkovaiheissa jääkärit saivat johtamis- ja taistelukokemusta, jonka arvo osoittautui mittaamattomaksi yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin käydyissä talvi- ja jatkosodassa.

Kaksikymmentä jääkäriupseeria palkittiin jatkosodan ja Lapin sodan suorituksistaan arvokkaimmalla suomalaissotilaiden kunnianosoituksella, nimityksellä Mannerheim-ristin ritariksi.

Teos käy läpi jokaisen jääkäriritarin elämänvaiheet, sotilasuran saavutuksineen, menestyksineen ja menetyksineen, heidän vahvuutensa ja heikkoutensa sekä sodan jälkeisen elämänsä.

Mukana teoksessa ovat mm. Ruben Lagus, Paavo Talvela, Antero Svensson, Taavetti Laatikainen, Kaarlo Heiskanen, Einar Vihma, Erik Heinrichs ja Lennart Oesch.

Heikki Lehtonen on Mannerheim-ristin ritarien säätiön hallintoneuvoston jäsen. Hän on pitkään tutkinut ritareiden saavutuksia ja kohtaloita niin sodassa kuin rauhankin aikana. Lehtonen on aiemmin julkaissut teokset Mannerheim-ristin ritareiden hautamuistomerkit – Kunnianosoitus veteraanisukupolville sekä Sodassa kuolleet Mannerheim-ristin ritarit 1941-1945.

TERVETULOA

JP27 Pirkanmaa
Hallitus