Perinneyhdistys Jääkäripataljoona 27 Pirkanmaa ry:n perustaminen, sääntöjen hyväksyminen, toimihenkilöiden valinta vuodelle 2024.  Virallinen kokouskutsu toimitetaan lokakuun alussa.