Hohenlockstedt tänään

Jääkärien koulutuspaikka Lockstedter Lager, nykyinen Hohenlockstedt on vireä yli 6200 asukkaan kunta. Entinen kasarmialue muodostaa kunnan keskustaajaman. Kasarmit ja parakit olivat asevoimien ja aseteollisuuden käytössä viime maailmansodan loppuun saakka. Puuparakit on purettu ja tiilikasarmit on otettu asunto- ja teollisuuskäyttöön.Leirin komendantin talo on kunnantalona ja sotilaskoti ravintolana. Jääkärien aikaisia kahviloita löytyy edelleen katukuvasta.

Helikopterirykmentti 6 ”Hungriger Wolf” on toiminut kunnan alueella ja tarjonnut kunnalle noin 900 työpaikkaa. Rykmentti on tukenut jääkärimuistomerkillä vuosittain 25.2. toimeenpantujen muistotilaisuuksien järjestelyjä. Rykmentti lakkautettiin 25.2.2004.

Lapuan kunta Pohjanmaalla on Hohenlockstedtin ystävyyskunta Suomessa. Hyvät suhteet ja yhteydet Suomeen näkyvät myös katukuvassa. Suomenkieliset osoiteviitat ja jääkäreiden historiasta kertovat kaksikieliset tekstit kunnantalon puistossa ovat tärkeä osa paikkakunnan imagoa. Vuoden 2002 syyskuussa avattiin suomalaisista jääkäreistä kertova museo peruskorjatussa vanhan vesitornin pumppuhuoneessa. Hohenlockstedt vaalii aktiivisesti jääkäreittemme muistoa.