Jääkärihaudat Suomessa ja ulkomailla

Jääkäreiden elämäntie ja jääkäreiden haudat on voitu kartoittaa ja tallentaa tarkasti jälkipolville. Alle 40:n lähinnä siirtolaisiksi lähteneen jääkärin lopullinen kohtalo on selvittämättä. Pääosa jääkäreistä on saanut viimeisen leposijansa kotipaikkakuntansa kirkkomaassa.

Itärintamalla kaatuneet 11 jääkäriä on haudattu rintaman läheisyyteen Latvian alueelle. Haudat on paikannettu. Sairaaloissa Saksassa tai Saksan hallussa olleilla alueilla menehtyi 45 jääkäriä. Hautojen sijainti on selvillä, mutta yksityiskohtaiseen paikantamiseen ei ole mahdollisuuksia. Tutkinta ja etsimistyö jatkuu edelleen. Osnabrückin junaonnettomuuden uhrit on haudattu kaupungin sotilashautausmaahan.

Vapaussodassa kaatuneet jääkärit on yleensä haudattu vapaussodan sankarihautoihin tai kotiseurakunnan kirkkomaahan. Myös talvi- ja jatkosodassa kaatuneet jääkärit siunattiin kotiseurakunnan sankarihautaan. Rauhan aikana kuolleiden jääkäreiden viimeinen leposija löytyy lähes poikkeuksetta kotipaikkakunnan kirkkomaalta. Jääkärihaudat on merkitty jääkärien hautamerkillä. Perinneyhdistyksen osastot jatkavat edelleen jääkärihautojen paikantamista. Osastot ovat myös kunnostaneet unohdettuja jääkärihautoja.