Jääkäriliitto

Jääkäriliitto, Jägarförbundet, perustettiin Helsingissä jääkäreiden pääjoukon kotiinpaluun kolmivuotispäivänä 25.2.1921. Sääntöjen mukaan liiton jäseneksi tuli hyväksyä ”jokainen Kuninkaalliseen Preussin Jääkäripataljoona 27 kuulunut jääkäri, joka ei tahraa jääkärien mainetta ja kunniaa”.

Liitto otti päämääräkseen kasvattaa ja kehittää jäseniään sekä ylläpitää niitä ihanteita, jotka aiheuttivat Jääkäripataljoona 27:n synnyn ja säilyttää pataljoonan kallisarvoisia muistoja. Käytännössä Jääkäriliitto jatkoi lakkautetun Jääkäritoimiston sosiaalista työkenttää. Se otti vastuulleen puutteessa ja avun tarpeessa olevien jääkäreiden ja heidän perheidensä avustamisen. Päätyöksi muodostunut yhteiskunnallinen avustus- ja tukitoiminta jatkui Jääkäriliiton toiminnan lopettamiseen saakka. Aatteellisen työn tuloksena syntyivät jääkäriliikkeen ja jääkäreiden historian perusteokset ja laaja jääkäreiden elämänkerrat käsittävä jääkärimatrikkeli sekä runsaasti muita tutkimuksia ja kirjoja. Liitto aloitti edelleen nykyisin ilmestyvän Parole-lehden julkaisemisen vuonna 1932.

Jääkäriliiton toiminta lopetettiin liiton viimeisessä kokouksessa Helsingissä vuonna 1988. Läsnä oli viisi vielä elossa ollutta jääkäriä. Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. Liiton omaisuus ja perinnetoiminnan tavoitteet siirtyivät Jääkärisäätiölle ja Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistykselle.

Jääkäriliiton puheenjohtajat

Lauri Malmberg

Lauri Malmberg

1921-1922

Unio Sarlin

Unio Sarlin

1923

Hugo Österman

Hugo Österman

1924-1925

Martti Wallenius

Martti Wallenius

1926 – 1930

Paavo Talvela

Paavo Talvela

1931 -1933

Väinö Valve

Väinö Valve

1934 – 1936

Werner Gustafsson

Werner Gustafsson

1937 – 1947

Väinö Vainio

Väinö Vainio

1948 – 1954

Hannes Anttila

Hannes Anttila

1955 – 1962

Leo Ekberg

Leo Ekberg

1963 – 1964

Olli Paloheimo

Olli Paloheimo

1965 – 1974

Armas-Eino Martola

Armas-Eino Martola

1975 – 1982

Albert Puroma

Albert Puroma

1982 – 1987

Per Heinrichs

Per Heinrichs

1987 – 1988