Jääkärisäätiö

Jääkärisäätiö on perustettu vuonna 1972 ja siihen on säätiöity toimintansa lopettaneen Jääkäriliiton omaisuutta.  Perustamiskirjan mukaan ”Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja kehittää niitä ihanteita, jotka aikanaan aiheuttivat Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkäripataljoona 27:n syntymisen ja jotka sittemmin ovat sävyttäneet jääkärien toimintaa sisäisesti ja ulkonaisesti vapaan Suomen hyväksi.”

Säätiö tukee jääkäriperinteiden ja -muistojen vaalimista sekä jääkäreihin ja jääkäriliikkeeseen liittyvää tutkimusta.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja tutkimuksista, kirjoituksista tai taiteellisista tuotteista, jotka palvelevat säätiön tarkoitusperiä, järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia sekä muullakin tavoin pyrkii edistämään julkisuudessa tarkoitusperiensä toteuttamista.

Säätiö on pitkään tukenut Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen toimintaa sekä jääkäriyhteistyötä Saksaan ja Latviaan. 

Jääkärisäätiön hallitus

Puheenjohtaja
Laatikainen, Pertti

Varapuheenjohtaja
Fagernäs, Peter

Asiamies
Eklin, Jukka

Jäsenet

Annala, Jari
Berg, Marjatta
Heiskanen, Kari
Jordan, Kari
Kesseli, Pasi
Kivinen, Timo
Kuljukka, Antti
Pennanen, Jukka