Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry.

Jääkärien elämäntyö – itsenäisyyden puolesta

Liity jäseneksiVuonna 1972 perustettu yhdistys on avoin kaikille jääkäriperinteistä ja jääkärien elämäntyöstä kiinnostuneille henkilöille. Yhdistys on rekisteröity nimellä ”Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys r.y. – Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner r.f.” Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja ylläpitää Jääkäripataljoona 27:n muistoa ja henkistä perintöä sekä vaalia pataljoonan syntyyn vaikuttaneita ihanteita. Yhdistys järjestää jääkäreitä käsitteleviä koulutus-, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumismatkoja jääkärikohteisiin sekä Suomessa että ulkomailla.

Yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa ja tukee jääkäreihin liittyvää tutkimustoimintaa. Yhdistyksellä on käytettävissään laaja jääkärikirjallisuutta sisältävä kirjasto sekä ainutlaatuinen valokuvakokoelma. Yhdistykseen kuluu 16 paikallisosastoa ympäri Suomea sekä Pohjanmaalla toimiva Jääkärisoittokunta.

Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia