Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner r.f.

Jägarnas livsverk för Självständigheten

Ansök medlemskapDen år 1972 grundade föreningen är öppen för alla som intresserar sig för jägartraditionerna och för jägarnas livsverk. Föreningen har registrerats under namnet ” Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys r.y. – Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner r.f.” Föreningens uppgift är att vårda och upprätthålla minnet av Jägarbataljon 27 samt att vårda det andliga arv den lämnat oss. Föreningen vill också hålla vid liv de ideal som låg till grund för uppkomsten av bataljonen Föreningen anordnar skolnings- föredrags- och diskussionstillfällen samt arrangerar resor både till orter i Finland och utlandet, där man kan bekanta sig med jägarnas historia.

Föreningen bedriver publikationsverksamhet och stöder forskning med anknytning till jägarna. Föreningen har till sitt förfogande ett omfattande bibliotek med jägarlitteratur samt en unik samling fotografier. Till föreningen hör 16 regionala avdelningar runt om i Finland samt Jägarmusikkåren i Österbotten.