Den siste jägaren

Väinö Valve föddes på kasernområdet i Villmansstrand. 28.12.1897. Fadern Matti Vähätupa var underofficer vid Finska Dragonregementet. Efter skolgåmgen i Villmansstrand började Valve studera vid Tekniska institutet i Tammerfors. Han bytte namn och begav sig till jägarbataljonen i Tyskland. Han utbildades till artillerist och deltog i Frihetskriget som kapten vid jägarartilleriet.

År 1924 utnämndes han till kommendör för kustartilleriet och befordrades till överste. År 1927 ställdes han i ledningen för både kustförsvaret och flottan. Han blev kommendör för sjöstridskrafterna under hela krigstiden ända till sitt avsked år 1946. Han befordrades till generalmajor vid 37 års ålder år 1933, generallöjtnant år 1941 och jägargeneral år 1992.
Väinö Valve var försvarsminister en kort tid efter kriget. Sedan han lämnat försvarsmakten var han i tjänst i Kansallis-Osake Pankki i Saarijärvi och i Helsingfors. Under olika skeden var Valve ordförande för Officersförbundet, Jägarförbundet och Krigsinvalidernas Brödraförbund.

Den 11. mars 1995 avled den siste jägaren, jägargeneralen Väinö Valve i en ålder av 99 år på Maria sjukhus i Helsingfors. Väinö Valve erhöll statsbegravnig med militära hedersbetygelser. Generalerna Sami Sihvo, Alpo Kantola, amiral Sakari Visa, generalerna Pertti Nykänen, Juha Kainulainen, Pentti Lehtimäki, Asko Sivula och amiral Esko Illi bar kisten ut ur kyrkan. Jägargeneral Väinö Valve fick sin sista viloplats på Finska gardets begravningsplats i kretsen av jägarbröder.