Jägarfanan

Den 13 februari 1918 invigdes det självständiga Finlands första truppförbandsfana i Libau (Liepaja) i Trinitatiskyrkan (Heliga Trefaldighetskyrkan). Jägarna avlade faned till det självständiga Finlands lagliga regering. Följande natt steg jägarnas huvudtrupp på båtarna. Färden till hemlandet började. Den 25. februari anlände man till Vasa.

I Helsingfors sågs Jägarfanan första gången i frihetskrigets segerparad 16.5.1918. Fanan bars framför 1. Jägarregementet. Regementet kommenderades av bataljonens tidigare Hauptzugführer, överstelöjtnant Erik Järnström.

I riksomfattande parader följer jägarfanan, på hedersplats, genast efter Finlands flagga. Det självständiga Finland minns sina jägare.