Jägargravar i finland och i utlandet

Med stor noggrannhet har man kunnat kartlägga jägarnas levnadsbana och deras sista vilorum. I färre än 40 fall känner man inte till deras slutliga öde. I det flesta fall är det då fråga om sådana som utvandrat till främmande land. Största delen av jägarna har fått sin sista viloplats på hemortens kyrkogård.

De 11 jägare som stupade på Östfronten ligger nära fronten på lettiskt område. Gravarna har lokaliserats. Fyrtiofem jägare avled på sjukhus i Tyskland eller på av tyskarna besatta områden. Deras gravplatser är kända, men det är inte möjligt att lokalisera enskilda gravar. Forsknings- och spaningsarbetet fortsätter. Offren för tågolyckan i Osnabrück vilar på stadens militära begravningsplats.

De jägare som stupade i Frihetskrigat har i allmänhet begravts i Frihetskrigets hjältegravar eller den egna hembygdens kyrkogård. Också de jägare som stupade i Vinter- och Fortsättningskriget vilar i den egna församlingens hjältegrav. De jägare som avlidit i fredstid har nästan utan undantag fått sin sista viloplats på hembygdens kyrkogård. Jägargravarna är utmärkta med jägarnas gravmärke. Traditionsföreningens avdelningar fortsätter arbetet med att lokalisera jägargravarna. Avdelningarna har även iståndsatt glömda jägargravar.