Statistikuppgifter om jägarna

Jägarna fördelalade på olika landskap

Landskap Jägare Andel av befolkning ‰
Österbåtten 784 2,23
Nyland 282 1,44
Karelen 234 0,86
Satakunta 168 0,88
Tavastland 138 0,65
Savolax 135 0,70
Egentliga Finland 98 0,87
Åland 13 1,00
Lapland 2 0,20
Födda i utlandet 9
Sammanlagt 1863
Saknas i statistiken 34

Flest jägare kom från Alahärmä socken, i förhållande till folkmängden från Kortesjärvi socken. Sommaren 1916 var jägarnas medelålder 23,6 år. Den yngsta var 15 år och den äldsta 49 år.

Jägarna enligt näringsgren och socialgrupp (%)

Grupp Faderns yrke Eget yrke
Besuttna jordbrukare 34 14
Fiskare 1 1
Yrkesarbetare 11 9
Andra arbetare 13 18
Arbetsledare 2 1
Chefspost inom näringslivet 8 2
Anställda inom näringslivet 6 8
Sjömän 7
Tjänstemän och fria yrke 15 5
Studerande och skolelever 27
Övriga 10 8

Jägarnas skolbildning

Akademisk slutexamen 52
Studentexamen 270
Gymnasium 19
Avbrutet gymnasium 81
Mellanskola 163
Folkskola eller avbruten mellanskola 946
Ingen eller avbruten folkskola 366
Totalt 1827
Uppgifter saknas 69

Riddare av Mannerheimkorset

Mannerheimkorset är ett hederstecken som på basen av militära meriter har tilldelats soldater i Finlands försvarsmakt. Mannerheimkorset beviljades under Fortsättningskriget och Lapplandskriget för utomordentlig tapperhet, för exceptionella framgångar i strid och för förtjänstfullt ledda operationer. En person som vunnit detta utmärkelsetecken kallas Riddare av Mannerheimkorset. Korset finns i två olika klasser. Marskalken av Finland Carl Gustaf Emil Mannerheim och generalen av infanteriet Axel Erik Heinrichs utnämndes till riddare av Mannerheimkorset 1. klass. Sammanlagt 191 soldater utnämndes till riddare av Mannerheimkorset av 2. klass. Fyra av dem fick utmärkelsen två gånger.

Nummer Mannerheimkorset av Frihetskorset 1.klass
2 HEINRICHS Axel Erik 31.12.1944 General av infanteriet, Chef för generalstaben

 

Nummer Mannerheimkorset av Frihetskorset 2.klass
1 LAGUS Ernst Ruben 22.7.1941 Överste, kommendör för 5.Division
2 TALVELA Paavo Juho 3.8.1941 Generalmajor , kommendör för VI armekåren
3 RAAPPANA Erkki Johannes 3.8.1941 Överste, kommendör for 14. division
5 SVENSSON Antero Johannes 16.8.1941 Överste, kommendör for 7. division
11 BLICK Aarne Leopold 14.9.1941 Överste, kommendör for 2. division
17 LAATIKAINEN Taavetti 3.10.1941 Generalmajor , kommendör för II armekåren
21 HEISKANEN Kaarlo Aleksanteri 7.10.1941 Överste, kommendör for 11. division
22 VIHMA Einar August 22.10.1941 Överste, kommendör for 12. division
40 RÄSÄNEN Albert 19.11.1941 löjtnant, chef för en pluton tunga pansarvagnar
45 VIIKLA Verner August 15.12.1941 Överste, kommendör for 6. division
48 HEINRICHS Axel Erik 5.2.1942 General av infanteriet, Chef för generalstaben
51 AUTTI Pietari Aleksanteri 1.3.1942 Överste, kommendören för Infanteriregemente 8
80 POLÓN Berndt Eino Edvard 23.8.1942 Överstelöjtnant, kommendören för Infanteriregemente 30
96 PUROMA Albert Aleksander 18.10.1942 Överste, kommendören för Infanteriregemente 12
103 WINELL Claes Bertel Napoleon 12.12.1942 Generalmajor , kommendör för 8. division
128 KUIRI Auno Johannes 19.6.1944 Överstelöjtnant, kommendör för II bataljonen Infanteriregemente 5
130 MARTOLA Ilmari Armas-Eino 26.6.1944 Generalmajor , kommendör för 2. division
131 OESCH Karl Lennart 26.6.1944 Generallöjtnant, kommendör för trupperna på Näset
183 SIILASVUO Hjalmar Fridolf, 21.12.1944 Generallöjtnant , kommendör for III armekåren
191 LAAKSO Viljo Aukusti 17.5.1945 Överstelöjtnant, kommendören för Infanteriregemente 8

Jägargeneralerna

ARAJUURI Johan Viktor, Generalmajor 1894–1961
AUTTI Pietari Aleksanteri, Generallöjtnant 1893–1959
BLICK Aarne Leopold, Generallöjtnant 1894–1964
BONSDORFF Otto Emil Avenir, Generalmajor 1892–1987
EKBERG Leo Aleksander, Generalmajor 1894–1966
FAGERNÄS, Frans Uno, Generalmajor 1894–1980
GRANDELL Leonard August Mathias, Generallöjtnant 1894–1967
GUSTAFSSON Gustaf Verner Jeremias, Generalmajor 1890–1959
HANELL Edvard Fridjof, Generallöjtnant 1894–1947
HANNUKSELA Hannu Esa, Generalmajor 1893–1942
HEIKINHEIMO Aarne Silvio, Generalmajor 1894–1938
HEINRICHS Axel Erik, General av infanteriet 1890–1965
HEISKANEN Kaarlo Aleksanteri, General av infanteriet 1894–1962
HEISKANEN Juho Henrik, Generalmajor 1889–1950
HÄGGLUND Johan Woldemar, Generallöjtnant 1893–1963
ISAKSON Selim Engelbert, Generalmajor 1892–1960
KEKONI Kaarle Heikki, Generalmajor 1893–1953
KÄÄRIÄINEN Antti, Generalmajor 1891–1967
LAATIKAINEN Taavetti, General av infanteriet 1886–1954
LAGUS Ernst Ruben, Generalmajor 1896–1959
LUNDQVIST Jarl Frithiof, Generallöjtnant 1896–1965
MALMBERG Kaarlo Mauri Torvald, Generallöjtnant 1888–1948
MARTOLA Ilmari Armas-Eino, General av infanteriet 1896–1984
MELANDER Lars Rafael, Generalmajor 1896–1962
MÄKINEN Einar Nikolai, Generallöjtnant 1895–1964
OESCH Karl Lennart, Generallöjtnant 1892–1978
OINONEN Voldemar, Generalmajor 1891–1963
OLENIUS Oiva Oskar, General av infanteriet 1891–1963
PAALU Paavo Johannes, Generalmajor 1895–1971
PALOJÄRVI Väinö Henrik, Generalmajor 1894–1955
PUROMA Albert Aleksander, Generallöjtnant 1895–1987
RAAPPANA Erkki Johannes, Generalmajor 1893–1962
SARLIN Unio Bernhard, Generallöjtnant 1893–1981
SIHVO Aarne, General av infanteriet 1889–1963
SIHVO Johannes, Generalmajor 1891–1949
SIILASVUO Hjalmar Fridolf, Generallöjtnant 1892–1947
SNELLMAN Aarne, Generalmajor 1894–1942
SUNDMAN Viktor Alonzo, General av infanteriet 1895–1960
SVENSSON Antero Johannes, Generalmajor 1892–1946
TALVELA Paavo Juho, General av infanteriet 1897–1973
TUOMPO Viljo Einar, Generallöjtnant 1897–1957
VAINIO Ville Heikki, Generalmajor 1892–1989
WALLENIUS Kurt Martti, Generalmajor 1893–1984
VALVE Väinö Lahja Rikhard, General 1895–1995
VIHMA Einar August, Generalmajor 1893–1944
VILJANEN Kaarlo Ilmari, Generalmajor 1893–1942
WINELL Claes Bertel Napoleon, Generalmajor 1892–1943
ÖHQUIST Harald, Generallöjtnant 1891–1971
ÖSTERMAN Hugo Viktor, Generallöjtnant 1892–1975