Datum i Jägarrörelsens historia

17. och/eller 20.11.1914
Möte på Ostrobotnia i Helsingfors

26.01.1915
Avtal om att utbilda 200 studenter i Tyskland

25.02.1915
Pfadfinder- (scout) kursen börjar i Lockstedter Lager

28.08.1915
Bildandet av en utbildningstrupp i Lockstedt

31.05.1916
Kungliga Preussiska Jägarbataljon 27 grundas och den kommenderas till tyska östfronten, i det nuvarande Lettland, för att strida mot ryska armén.

08.03.1917
Ryska revolutionen

25.03.1917
Bataljonen tas slutgiltigt från fronten

25.01.1918
Avväpningen av de ryska trupperna inleds i Finland

27.01.1918
Frihetskriget börjar

13.02.1918
Bataljonen upplöses i Libau.

25.02.1918
Jägarnas huvudtrupp anländer till Vasa. Jägarna kommenderas till chefsuppgifter i den vita armen.

16.05.1918
Den vita arméns parad i Helsingfors