Jägarrörelsen

Målet för Jägarna var att uppnå och bevara Finlands självständighet.

Som ett arv till er, Finlands ungdom av i dag, och kommande generationer önskar vi överlämna det vi anser värdefullast av allt:

  • tron på Finlands framtid som en självständig och fri stat,
  • en fast förlitan på det rättmätiga i detta och dess slutliga seger, även när läget synes hopplöst,
  • viljan och modet att i alla situationer kämpa för detta mål.