Jägarförbundet

Jääkäriliitto, Jägarförbundet stiftades i Helsingfors 25.2.1921, på dagen tre år efter det att jägarnas huvudtrupp återvänt till hemlandet i Vasa. Enligt reglerna skulle som medlem av förbundet godkännas ”varje jägare som tillhört Kungliga Preussiska Jägarbataljon 27 och som inte befläckar jägarnas rykte och heder”.

Förbundet satte som sitt mål att fostra och utbilda sina medlemmar samt upprätthålla de ideal som ledde till uppkomsten av Jägarbataljon 27 och bevara de dyrbara minnen som är förknippade med den. I praktiken fortsatte Jägarförbundet den upplösta Jägarbyråns sociala verksamhet. Den tog som sin uppgift att bistå de jägare och deras familjer som led nöd och var i behov av hjälp. Den sociala bistånds- och understödsverksamhet vilken kom att bli förbundets huvudsakliga verksamhetsform fortsatte ända till dess Jägarförbundet upplöstes. Resultatet av det ideella arbetet ledde till uppkomsten av grundläggande verk om jägarrörelsen och jägarnas historia, en omfattande matrikel med jägarbiografier samt en mängd forskning och böcker angående jägarna. År 1932 började förbundet utge tidningen Parole som fortfarande utkommer.

Jägarförbundet avslutade sin verksmhet på sitt sista möte 25.2.1988. Närvarande var fem av de tio jägare som fortfarande befann sig i livet. Kommendören för försvarsmakten, general Jaakko Valtanen hedrade tillfället med sin närvaro. Förbundets egendom och målsättning för traditionsverksamheten övergick till Jägarstiftelsen och Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner.

Ordförande för Jägarförbundet

Lauri Malmberg

Lauri Malmberg

1921-1922

Unio Sarlin

Unio Sarlin

1923

Hugo Österman

Hugo Österman

1924-1925

Martti Wallenius

Martti Wallenius

1926 – 1930

Paavo Talvela

Paavo Talvela

1931 -1933

Väinö Valve

Väinö Valve

1934 – 1936

Werner Gustafsson

Werner Gustafsson

1937 – 1947

Väinö Vainio

Väinö Vainio

1948 – 1954

Hannes Anttila

Hannes Anttila

1955 – 1962

Leo Ekberg

Leo Ekberg

1963 – 1964

Olli Paloheimo

Olli Paloheimo

1965 – 1974

Armas-Eino Martola

Armas-Eino Martola

1975 – 1982

Albert Puroma

Albert Puroma

1982 – 1987

Per Heinrichs

Per Heinrichs

1987 – 1988