Hohenlockstedt i dag

Orten där jägarna fick sin utbildning Lockstedter Lager, det nuvarande Hohenlockstedt är en livskraftig kommun med över 6200 invånare. På det tidigare kasernområdet ligger nu kommunens centrala tätort. Ända till slutet av andra världskriget användes kasernerna och barackerna av arméförband och vapenindustrin. Träbarackerna har rivits och tegelkasernerna inrymmer bostäder och industrianläggningar. Lägerkommendantens hus är kommunalhus och soldathemmet restaurang. Kaféer från jägartiden finns ännu kvar i gatubilden.

Helikopterregementet 6 ”Hungriger Wolf” har varit stationerat inom kommunen och stod för cirka 900 arbetsplatser. Regementet har årligen den 25.2. varit med om minnesfestligheterna vid jägarmonumentet. Regementet upplöstes 25.2.2004.

Lappo kommun i Österbotten är Hohenlockstedts vänort. De goda relationerna och banden till Finland kan även ses i gatubilden. Finskspråkiga skyltar och tvåspråkiga texter i parken framför kommunhuset som berättar om jägarnas historia är en viktig del av ortens image. I september 2002 öppnades ett permanent museum som berättar om de finländska jägarna. Museét är inrymt i det grundligt reparerade pumphuset vid det gamla vattentornet. Hohenlockstedt vårdar aktivt minnet av våra jägare.