Jägartraditionerna inom försvarsmakten

Jägarbataljon 27:s första traditionstruppavdelningar var de sex jägarregementen som grundats under Frihetskriget, ett jägarkavalleriregemente och jägarartilleri samt jägarbrigaden som grundades senare. År 1936 fick arméns fyra cykelbataljoner benämningen jägarbataljoner till minne av Frihetskrigets jägartrupper. Både i Vinter- och Fortsättningskriget hade jägarbataljonerna rykte om att vara arméns bästa stöttrupper.

I slutet av år 1956 efter flere organisatoriska förändringar, tillkändes alla fem avdelta jägarbataljoner i armén beteckningen Jägarbataljon 27:s traditionsförband. De fem bataljonerna var Österbottens, Nylands, Kymmene, Tavastlands och Karelens Jägarbataljon. Deras honnörsmarsch är Jägarmarschen. Tavastlands Jägarbataljon, f.d. Jägarbataljon 4, firade sin årsdag den 25 februari till minne av jägarnas återkomst.
I samband med organisationsreformerna på 1980- och 1990-talen anslöts de självständiga jägarbataljonerna som truppenheter till olika brigader och regementen. Deras årsdag blev nu traditionsdagar och honnörsmarscherna traditionsmarscher. Jägarbataljonerna firar fortfarande Jägarbataljon 27:s traditioner. Karelens jägarbataljon firar traditionsdag den 25 februari. Tavastlands Pansarbataljon som bildades då Tavastlands Jägarbataljon upplöstes uppbevarar på hedersplats i sin stab Jägarfanan. Bataljonen ställer fanvakt för Jägarfanan i riksomfattande parader.

Jägarartilleriregementet, en av truppenheterna inom Pansarbrigaden, upprätthåller Jägarbataljon 27:s artilleriets traditioner. Dess traditionsdag är den 17 mars, den dag då Jägarbataljon 27:s artillerisektion uppsattes.

De finländska pionjärerna har upprätthållit jägartraditionen mycket troget. Alla truppavdelningar och truppenheter har firat och firar fortfarande sin års- eller traditionsdag den 25. juni, den dagen då striden vid Schmarden utkämpades.