Jägarstiftelsen

Jägarstiftelsen grundades år 1972. Då Jägarförbundet upphörde med sin verksamhet övergick dess egendom till stiftelsen. Stiftelsens uppgift är att bevara och utveckla de ideal som på sin tid ledde till uppkomsten av kungliga Preussiska Jägarbataljon 27 och vilka sedermera har präglat jägarnas verksamhet i yttre och inre avseende till fromma för ett fritt Finland.

Stiftelsen stöder upvaktandet av Jägartraditioner och -minnen samt forskning gällande Jägarna och Jägarrörelsen. För att uppnå sitt syfte delar stiftelsen ut stipendier och utmärkelser för forskning, skrivande eller konstnärliga produkter som tjänar stiftelsens syften, organiserar föreläsnings- och utbildningsevenemang och på annat sätt försöker främja uppfyllandet av dess syften offentligt.

Stiftelsen har länge stöt Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner r.f. verksamhet och samarbete i Tyskland och Lettland gällande Jägartraditioner.

Jägarstiftelsens styrelse

Ordförande
Laatikainen, Pertti

Viceordförande
Fagernäs, Peter

Ombudsman
Eklin, Jukka

Ledamöter
Berg, Marjatta
Elomaa, Juhani
Heiskanen, Kari
Häyry, Tomas
Jordan, Kari
Kesseli, Pasi
Kivinen, Timo
Pennanen, Jukka